Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κυβερνητικά Κτίρια Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα κύρια Κυβερνητικά Κτίρια εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
01e21a23-83e9-4e27-ba32-b79a88069d38
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.370800018311 35.207644085131, 33.373546600342 35.203997268836, 33.375949859619 35.207363566615, 33.380069732666 35.207363566615, 33.384189605713 35.210168708164, 33.393802642822 35.205680435169, 33.398609161377 35.206241482861, 33.403415679932 35.202314067617, 33.407535552979 35.203436205639, 33.406505584717 35.166116804677, 33.40238571167 35.162468124346, 33.399639129639 35.165555479896, 33.397235870361 35.161626097947, 33.393802642822 35.164994151241, 33.386936187744 35.161906774382, 33.383846282959 35.16471348546, 33.380069732666 35.161626097947, 33.372859954834 35.157135143268, 33.365993499756 35.157696526162, 33.355007171631 35.154608872305, 33.351230621338 35.1565737565, 33.346424102783 35.152643940654, 33.346424102783 35.160784062831, 33.349857330322 35.164152150993, 33.343334197998 35.168362065057, 33.340244293213 35.172571761179, 33.343677520752 35.175658733147, 33.336811065674 35.176781239347, 33.342990875244 35.182112932124, 33.349857330322 35.181551717774, 33.352947235107 35.191652983139, 33.357753753662 35.193055837351, 33.359127044678 35.198947560522, 33.359813690186 35.202314067617))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

346