Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κυριότεροι Οικονομικόι Δείκτες - Μηνιαία Στοιχεία

Σύνολο ψήφων: 0

Οικονομικοί Δείκτες που ετοιμάονται σε μηνιαία βάση από την Στατιστική Υπηρεσία. Περιλαμβάνονται δείκτες για τους πιο κάτω τομείς:

 • Γεωργία
 • Μεταποίηση
 • Ενέργεια
 • Κατασκευές
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο; επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
 • Mεταφορές και Αποθήκευση
 • Tαξιδιωτική κίνηση
 • Δείκτης κύκλου εργασιών
 • Eξωτερικό εμπόριο
 • Eργατικές στατιστικές
 • Tιμάριθμος
 • Δημόσια Οικονομικά
 • Χρηματιστηριακή αγορά
 • Iσοζύγιο πληρωμών
 • Nομισματικά (καταθέσεις / δάνεια)
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
0b5aaab1-6cb3-4c1c-aff4-47b711aa4905
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.871337890625 34.317919744957, 31.871337890625 35.828391433924, 34.947509765625 35.828391433924, 34.947509765625 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2001
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αγάθη Σωφρονίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

73