Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας. Αποστολή του η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μέσες Δαπάνες Τουριστών Κατά Μήνα

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά που αφορούν τις μέσες δαπάνες τουριστών κατά μήνα. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση, αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2001 και εντέυθεν, και για κάθε μήνα περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

* Month
* Amount_in_Accommodation
* Extra_out_Accommodation
* Total_Expenditure
* Per_Day_Expenditure

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/08/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
fd360c2d-aa17-4a04-909e-6357e300cc96
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.466655495193, 31.909790039063 35.769636353789, 35.018920898438 35.769636353789, 35.018920898438 34.466655495193))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2001 to 03/07/2023
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Μάτση
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

478