Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μέσες Μηνιαίες Ακαθάριστες Απολαβές κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας και Φύλο

Σύνολο ψήφων: 0

Μέσες μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev.2) και φύλο. Τα στοιχεία είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν. Πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
26/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
ab6ba796-6fa5-452f-979a-6ba7d0ca8101
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.412291363453, 31.920776367188 35.814193951437, 34.920043945313 35.814193951437, 34.920043945313 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2009
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φάνη Λαγού, Μαριλένα Λουκαΐδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

87