Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων - Χρονοσειρά

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικα δεδομένα που αφορούν τις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε τριμηνιαία βάση, αφορούν την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν. Τα στοιχεία βασίζονται στο Αρχείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και καλύπτουν υπαλλήλους σε όλους τους Τομείς της Οικονομίας, εξαιρουμένων των ατόμων που εργοδοτούνται σε ιδιωτικά νοικοκυριά.
Αναλυτικότερα για κάθε τρίμηνο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω δεδομένα:

(α) Μέσες Μηνιαίες Απολαβές (Χωρίς διόρθωση) (€)
(β) Μέσες Μηνιαίες Απολαβές (Διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις) (€)
(γ) Σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (% αλλαγής)
(δ) Σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Aπολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις) (% αλλαγής)

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τρείς συνολικά Πίνακες, οι οποίοι αφορούν:

(α) Άντρες
(β) Γυναίκες
(γ) Σύνολο (αντρες και γυναίκες)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
26/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
ec104712-4744-43c4-97c4-33c515e3c7d3
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.959228515625 34.263458991723, 31.959228515625 35.810574579203, 34.815673828125 35.810574579203, 34.815673828125 34.263458991723))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2012
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φάνη Λαγού, Μαριλένα Λουκαΐδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

249