Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μέση Ετήσια Βροχόπτωση στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσια μέση βροχόπτωση στην Κύπρο στη διάρκεια των υδρομετεωρολογικών ετών Οκτώβριος - Σεπτεμβριος, και σύγκριση με την κανονική (1961-90). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο Οκτωβρίου 1901 και εντεύθεν.

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:
α) Υδρομετεωρολογικό Έτος 
β) Μέση Ετήσια Σημειωθείσα Βροχόπτωσης (mm)
γ) % της Κανονικής Βροχόπτωωσης

Σημ.: Από το Οκτώβρη του 2005 υπολογισμός γίνεται με το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
03/07/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/02/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
3a81d52c-4e0e-44f3-8ba4-35aeee6e6a38
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.42135450823, 31.843872070313 35.733972291267, 34.996948242188 35.733972291267, 34.996948242188 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/10/1901 to 30/09/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

4124