Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μέσοι Όροι Μηνιαίων Απολαβών

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικα δεδομένα που αφορούν τους μέσους όρους των μηνιαίων απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσιαβάση, αφορούν την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν. Τα στοιχεία βασίζονται στο Αρχείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αναλυτικότερα, τα δεδομένα περιλαμβάνουν:

(α) Αριθμητικός Μέσος Όρος Μηνιαίων Απολαβών (Σύνολο, Άντρες, Γυναίκες)
(β) Διάμεσος Μηνιαίων Απολαβών (Σύνολο, Άντρες, Γυναίκες)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
26/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
e2db9fd8-0ae3-4546-8854-e457317933be
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.871337890625 34.336065483289, 31.871337890625 35.792753726182, 34.925537109375 35.792753726182, 34.925537109375 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2009
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φάνη Λαγού, Μαριλένα Λουκαΐδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

211