Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μεταλλευτικές Μισθώσεις (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που αφορούν μεταλλευτικές μισθώσεις οι οποίες αποτελούν μέρος της θεματικής κατηγορίας Εγκαταστάσεις Παραγωγής και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Οδηγίας INSPIRE.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω αρχείου "GML" στο οποίο περιλαμβάνονται και δεδομένα που αφορούν τους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων.

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε το επίπεδο: PF.ProductionSite_MM_LTM_WGS84 (1)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/11/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a48d58fe-e215-4ffc-a8c1-bb19ba307e7f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.964721679688 34.357891873211, 31.964721679688 35.760721836548, 34.920043945313 35.760721836548, 34.920043945313 34.357891873211))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
23/03/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Γεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

270