Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μεταναστευτική Κίνηση (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με την μεταναστευτική κίνηση. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

Α. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Α1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 2011
Α2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011
Α3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 2011
Α4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Β1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Β2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Β3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 2011

Γ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Γ1. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011
Γ2. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Γ3. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011

Δ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ
Δ1. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011
Δ2. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Δ3. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
24/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
24/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
ff6e790c-a66f-4ef3-a4c0-9582dde3c33b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.981201171875 34.317919744957, 31.981201171875 35.685744690226, 34.903564453125 35.685744690226, 34.903564453125 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2011
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

58