Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μηνιαία Εισροή Νερού στους Ταμιευτήρες Νερού (Φράγματα)

Σύνολο ψήφων: 0

Μηνιαία Εισροή Νερού στους Ταμιευτήρες Νερού (Φράγματα) από το 1988 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
23/03/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/06/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
ab3f5b76-dfcd-4544-8614-83b0c2f52c0d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.810913085938 34.545386632539, 31.810913085938 35.81594226773, 34.98046875 35.81594226773, 34.98046875 34.545386632539))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/10/1988 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2398