Πρωτεύουσες καρτέλες

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η αποτελεσματική, απρόσκοπτη και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών που απορρέουν από τα Νομοθετήματα που απαρτίζουν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μηνιαία Στατιστικά Αφερεγγυότητας

Σύνολο ψήφων: 0

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας. Περιλαμβάνει αριθμητικά δεδομένα σε μηναία βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου 2010 και εντεύθεν, αναφορικά με τα πιο κάτω:

Διατάγματα παραλαβης/ πτώχευσης
Διατάγματα εκκαθάρισης
Εκούσιες εκκαθαρίσεις
Διατάγματα δήμευσης
Εκκαθαρίσεις ημικρατικών οργανισμών
Αιτήσεις προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής
Αιτήσεις διαταγμάτων απαλλαγής οφειλών

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
04/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
8f2af4df-0ed9-4b3a-b342-2dc54a46af7c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.412291363453, 31.843872070313 35.805284430728, 34.963989257813 35.805284430728, 34.963989257813 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2009 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άντρη Κοντού
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

68