Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μηνιαία Στοιχεία Βροχόπτωσης στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του υδρομετεωρολογικού έτους

Σύνολο ψήφων: 0

Μηνιαία βροχόπτωση στην Κύπρο (ελεύθερες περιοχές) στη διάρκεια των υδρομετεωρολογικών ετών Οκτώβριος - Σεπτεμβριος, και σύγκριση με την κανονική (1961-90). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο Οκτωβρίου 2013 και εντεύθεν.

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:
α) Μηνιαία ποσότητα-Κανονική
β) Μηνιαία ποσότητα-Σημειωθείσα
γ) Μηνιαία ποσότητα-Ποσοστό
δ) Αθροιστική ποσότητα-Κανονική
ε) Αθροιστική ποσότητα-Σημειωθείσα
στ) Αθροιστική ποσότητα-Ποσοστό

Σημ.: Μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2005 ο υπολογισμός γίνεται με τη μέθοδο των ισοϋετών χαρτών. Από το Οκτώβρη του 2005 υπολογισμός γίνεται με το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
03/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
78cb0c82-801b-472e-87df-2484be4b91ba
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.701049804688 34.376028963741, 31.701049804688 35.832009993904, 35.172729492188 35.832009993904, 35.172729492188 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2013 to 29/09/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1333