Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας αερομεταφορών στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Αδειούχων Οργανισμών Πτητικής Λειτουργίας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones)

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο εγκεκριμένων οργανισμών που κατέχουν Άδεια Πτητικής Λειτουργίας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) της Ειδικής Κατηγορίας που τηρείται στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
12/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
66910166-6c30-4554-b92a-2eeafb25a559
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.856689425185 34.388023781843, 31.856689425185 35.78142802741, 34.910888643935 35.78142802741, 34.910888643935 34.388023781843))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Στέφανη Στεφάνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

136