Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης και της τήρησης της δημόσιας τάξης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Διαμεσολαβητών για Αστικές Διαφορές άλλες από Εμπορικές

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο Διαμεσολαβητών σε αστική διαφορά άλλη από εμπορική δυνάμει των άρθρων 5(1)(β) και (2) και 7(α)(i), (β), (γ), (δ) του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου του 2012 (Ν.159(Ι)/2012).

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
26/02/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
83831be3-25f5-4857-bc54-8280e4a729d7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.931762695313 34.466655495193, 31.931762695313 35.742889805183, 34.974975585938 35.742889805183, 34.974975585938 34.466655495193))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
21/02/2019
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φαίδρα Γρηγορίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

832