Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια Υπηρεσία για την εγγραφή και τήρηση του μητρώου των Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Εμπορικών Επωνυμιών, Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικών Σχεδίων κλπ.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εγγεγραμμένων Εταιρειών, Εμπορικών Επωνυμιών και Συνεταιρισμών στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο των εγγεγραμμένων οργανισμών στην Κύπρο, που τηρείται στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Στο μητρώο περιλαμβάνονται 5 είδη  οργανισμών:

    (α) Εταιρείες
    (β) Αλλοδαπές Εταιρείες
    (γ) Εμπορικές Επωνυμίες
    (δ) Συνεταιρισμοί
    (ε) Παλαιοί Συνεταιρισμοί (BN) 

Το Μητρώο αποτελείται από 3 αρχεία (πόρους).

Στο αρχείο "Κατάλογος Οργανισμών", περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία για κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία/ εμπορική επωνυμία/ συνεταιρισμό:

 1. Organisation Name (Όνομα Οργανισμού)
 2. Registration No (Αριθμός Εγγραφής)
 3. Organisation Type Code (Κωδικός Είδους Οργανισμού)
 4. Organisation Type (Είδος Οργανισμού)
 5. Organisation Sub-Type (Υποκατηγορία Οργανισμού)
 6. Name Status Code (Κωδικός Κατάστασης Ονόματος)
 7. Name Status (Κατάσταση Ονόματος)
 8. Registration Date (Ημερομηνία Εγγραφής)
 9. Organisation Status (Κατάσταση Οργανισμού)
 10. Organisation Status Date (Ημερομηνία Κατάστασης)
 11. Address Seq No (Κωδικός Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου)

Στο αρχείο "Κατάλογος Διευθύνσεων Εγγεγραμμένου Γραφείου", περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία ανά Κωδικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου (Address Seq No):

 1. Address Seq No (Κωδικός Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου)
 2. Street (Οδός)
 3. Building (Κτίριο - Όροφος - Διαμέρισμα)
 4. Territory (Ταχυδρομικός Κώδικας - Επαρχία)

Στο αρχείο "Κατάλογος Αξιωματούχων¨, περιλαμβάνοντια τα πιο κάτω στοιχεία ανά Αριθμό Εγγραφής (Registration No) και Είδος Οργανισμού (Organisation Type):

 1. Organisation Name (Όνομα Οργανισμού)
 2. Registration No (Αριθμός Εγγραφής)
 3. Organisation Type Code (Κωδικός Είδους Οργανισμού)
 4. Organisation Type (Είδος Οργανισμού)
 5. Person or Organisation Name (Όνομα Αξιωματούχου ή Οργανισμού)
 6. Official Position (Θέση Αξιωματούχου)
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/12/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/08/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
340dbc18-9d24-4156-857a-607617412b83
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.008666992188 34.42135450823, 32.008666992188 35.760721836548, 34.810180664063 35.760721836548, 34.810180664063 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
28/11/2023
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τρύφωνας Τρύφωνος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

57361