Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα τοπικής αυτοδιοιήκησης, μετανάστευσης, πολεοδομίας, κτηματολογίου και στεγαστικής πολιτικής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εγγεγραμμένων Ιδρυμάτων στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος των Εγγεγραμμένων Ιδρυμάτων που δημοσιεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 και Κανονισμούς του 1973.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
04/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
55402746-027a-4d47-b2ca-153e0c93f435
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.878662081435 34.351750868942, 31.878662081435 35.834886212763, 34.94384762831 35.834886212763, 34.94384762831 34.351750868942))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1972 to 20/08/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κώστας Γρηγοριάδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1267