Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή τους είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των Κυπρίων πολιτών και των επισκεπτών της Κύπρου για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εγγεγραμμένων Πρακτόρων Φαρμακευτικών Προϊόντων

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο εγγεγραμμένων πρακτόρων φαρμακευτικών προϊόντων. Για κάθε εγγεγραμμένο πράκτορα στο μητρώο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:

  • Αύξων Αριθμός / A/A
  • Ημερομηνία Εγγραφής / Registration date
  • Όνομα και αρ. εγγραφής εταιρείας / Company Name and Registration Number
  • Διεύθυνση Εργασίας / Company Address
  • Πρόσωπο επαφής / Contact Person
  • Διεύθυνση αλληλογραφίας / Mail Address
  • Αρ. Τηλ / Tel No.
  • Αρ. Φαξ / Fax. No.
  • Email
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/08/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
0ad379cc-3ba5-4d4e-992a-a42bd5e6bda4
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.348821855701, 31.909790039063 35.849822037079, 34.865112304688 35.849822037079, 34.865112304688 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
19/03/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άννα Παφίτου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

125