Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας αερομεταφορών στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εγκεκριμένων Γνωστών Αποστολέων Φορτίου - Tαχυδρομείου (Known Consignors of Cargo - Mail List)

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο γνωστών αποστολέων Φορτίου /Tαχυδρομείου (Known Consignors of Cargo / Mail List) εγκεκριμένων από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
c5befeee-64ad-400c-99a3-3f3605827936
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.984863225371 34.214830631146, 31.984863225371 35.816328466301, 35.017089787871 35.816328466301, 35.017089787871 34.214830631146))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
21/09/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Στέφανη Στεφάνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

59