Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι Υπηρεσίες στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στη παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εγκεκριμένων Κέντρων Ενηλίκων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος με τα εγκεκριμένα, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Κέντρα Ενηλίκων, ανά επαρχία.

ΠεδίοΤιμή
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Όταν απαιτείται
Αναγνωριστικό
1f807402-e64d-42fa-b305-c99f38e50ed7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.859789974988 34.429747440594, 31.859789974988 35.802196263316, 35.065799877048 35.802196263316, 35.065799877048 34.429747440594))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
13/08/2018 - 21:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Γιάγκου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

76