Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι Υπηρεσίες στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στη παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εγκεκριμένων Κατ' οίκον Παιδοκόμων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος με τους εγκεκριμένους από τις  Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κατ΄οίκον Παιδοκόμους. 

ΠεδίοΤιμή
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Όταν απαιτείται
Αναγνωριστικό
a47f55d9-87b1-4a48-93a1-84b348508f6b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.735944002867 34.2020712406, 31.735944002867 35.700066529996, 35.181655883789 35.700066529996, 35.181655883789 34.2020712406))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
08/08/2018 - 21:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Γιάγκου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1023