Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας αερομεταφορών στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εγκεκριμένων Μεταφορικών Γραφείων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Εγκεκριμένων Μεταφορικών Γραφείων (Regulated Agents List) που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία και έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
12/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
7be69631-7f05-4bbe-a2e7-be83505505b7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.95556637831 34.333608662189, 31.95556637831 35.772514967933, 34.844970675185 35.772514967933, 34.844970675185 34.333608662189))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2010 to 22/12/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Στέφανη Στεφάνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

103