Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας αερομεταφορών στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εγκεκριμένων Οργανισμών Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) 1178/2011

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο Εγκεκριμένων Οργανισμών Εκπαίδευσης (Training Organisations) σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) 1178/2011 από τον Τομέα Αδειοδότησης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
12/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
3d67fa3c-7af4-46ae-9b8f-72e15a70853e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.721191350371 34.202716361596, 31.721191350371 35.875698032497, 34.973144475371 35.875698032497, 34.973144475371 34.202716361596))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/05/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Στέφανη Στεφάνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

68