Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι Υπηρεσίες στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στη παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εγκεκριμένων Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος που περιλαμβάνει όλες τις εγκεκριμένες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων παγκύπρια, ανά Επαρχία, παρέχοντας πληροφορίες κατά πόσο είναι ιδιωτική ή δημόσια, καθώς στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και τηλέφωνο/α επικοινωνίας).

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
6268cd88-a483-40bb-ae79-2c214589a4aa
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.975645646453 34.276381268209, 31.975645646453 35.732502906567, 35.161680802703 35.732502906567, 35.161680802703 34.276381268209))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
13/08/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Γιάγκου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1037