Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας αερομεταφορών στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εγκεκριμένων Part-147 Maintenance Training Organisations

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο Εγκεκριμένων Part-147 Maintenance Training Organisations του Τομέα Αδειοδότησης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
12/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
5f3ffc3f-8ae1-4998-9731-830fce0d8692
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.97753903456 34.321511492767, 31.97753903456 35.73387948596, 34.79003903456 35.73387948596, 34.79003903456 34.321511492767))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/05/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Στέφανη Στεφάνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

78