Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
04/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
b9cd28e5-f4ae-405b-b9e6-ff768783da43
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.43947785076, 31.843872070313 35.805284430728, 34.942016601563 35.805284430728, 34.942016601563 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2013
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νικόλας Παύλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

674