Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Τμήμα για την προώθηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και της ψηφιακής καινοτομίας για την παροχή υψηλής ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων (PMR)

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων για την κατηγορία PMR, σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου. Στο μητρώο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω δεδομένα για κάθε αδειοδοτημένη συχνότητα: i. Company; Name ii. Former Ref. Number iii. Project ID iv. Service v. Subservice vi. Val. Date

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
28/04/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
cac7df69-2b2b-457b-b1a5-1e19833d15af
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.799926757813 34.376028963741, 31.799926757813 35.849822037079, 34.931030273438 35.849822037079, 34.931030273438 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
20/04/2022
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

64