Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή τους είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των Κυπρίων πολιτών και των επισκεπτών της Κύπρου για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Κατόχων Άδειας Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προϊόντων

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων. Για κάθε άδεια χονδρικής πώλησης, στο μητρώο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:

(α) Όνομα Κατόχου/Name of License Holder
(β) Διεύθυνση/Address
(γ) e-mail

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/08/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a729697d-adc3-42a8-bb12-dd2ac086f30b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.981201171875 34.390479146446, 31.981201171875 35.757100028555, 34.815673828125 35.757100028555, 34.815673828125 34.390479146446))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/08/2020
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άννα Παφίτου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

203