Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι Υπηρεσίες στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στη παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο με τα Εγκεκριμένα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (κοινοτικά και ιδιωτικά)

Σύνολο ψήφων: 0

 Κατάλογος με τα Εγκεκριμένα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (κοινοτικά και ιδιωτικά), που εγκρίθηκαν και επιθεωρούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Στον κατάλογο περιέχονται στοιχεία εποικοινωνίας (διεύθυνση και τηλέφωνο/α) ανά εγκεκριμένο Κέντρο.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
705fc48a-42a5-4458-bd57-5adf319b69ac
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.847804188728 34.428923616499, 31.847804188728 35.809486179523, 35.063802301884 35.809486179523, 35.063802301884 34.428923616499))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/01/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Γιάγκου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1194