Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι Υπηρεσίες στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στη παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο με τους Εγκεκριμένους Βρεφοπαιδοκομικούς Σταθμούς (Κοινοτικούς και Ιδιωτικούς)

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος όπου περιέχονται οι εγκεκριμένοι Βρεφοπαιδοκομικοί Σταθμοί, ιδιωτικοί και κοινοτικοί, ανά επαρχία με στοιχεία επικοινωνίας ανά σταθμό (διεύθυνση και τηλέφωνο).

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
d730ef67-98c6-4ca3-9a2d-9be2596b8204
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.574145108461 34.1665445339, 31.574145108461 35.754389822353, 35.349446833134 35.754389822353, 35.349446833134 34.1665445339))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
08/08/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Γιάγκου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

940