Πρωτεύουσες καρτέλες

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η αποτελεσματική, απρόσκοπτη και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών που απορρέουν από τα Νομοθετήματα που απαρτίζουν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Προστατευτικών Διαταγμάτων και Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής (ΠΣΑ)

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο Προστατευτικών Διαταγμάτων και Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής (ΠΣΑ).

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
04/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
3b782d59-8902-4739-9073-c6662b4e5d2b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.832885742188 34.366960909265, 31.832885742188 35.823102472531, 34.953002929688 35.823102472531, 34.953002929688 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
28/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρη Κοντού
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

138