Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μισθοί Κρατικών Υπαλλήλων και Υπερωριακή Αμοιβή

Σύνολο ψήφων: 0

Πίνακας μισθοδοσίας κρατικών υπαλλήλων (σε ευρώ).

Στον Πίνακα (Πόρο) με τίτλο "Μισθοί και Υπερωριακή Αμοιβή" περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

 1. Κλίμακες Μισθών
 2. Βαθμίδα
 3. Ετήσια Προσαύξηση
 4. Ετήσιος Βασικός Μισθός
 5. Ετήσιος Τιμάριθμος
 6. Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός (12 Μηνών)
 7. Ακαθάριστος Μηνιαίος Μισθός
 8. Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθών (13 Μηνών)
 9. Υπερωριακή Αμοιβή (1:1)
 10. Υπερωριακή Αμοιβή Αστυνομίας (1:1)

Στον Πίνακα (Πόρο) με τίτλο "Πάγιοι Μισθοί" περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

 1. Πάγιοι Μισθοί- Κωδικός
 2. Ετήσιος Βασικός Μισθός
 3. Ετήσιος Τιμάριθμος
 4. Επίδομα Παραστάσεως (12 Μηνών)
 5. Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός (12 Μηνών)
 6. Ακαθάριστος Μηνιαίος Μισθός
 7. Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός (13 Μηνών)

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/03/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/08/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
4a748aba-4d11-4733-a269-8820af604743
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.569213867188 34.267147552575, 31.569213867188 35.769636353789, 34.931030273438 35.769636353789, 34.931030273438 34.267147552575))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/07/2018 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άντρια Στυλιανού
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

8597