Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων

Σύνολο ψήφων: 0

Πίνακας μισθοδοσίας των Κρατικών Αξιωματούχων (σε ευρώ). Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

 1. Θέση
 2. Ακαθάριστος ετήσιος μισθός χωρίς επιδόματα
 3. Επίδομα παραστάσεως
 4. Τιμάριθμος Επιδόματος Παραστάσεως
 5. Επίδομα Γραμματειακών Υπηρεσιών
 6. Μηνιαίο Επίδομα Γραμματειακών Υπηρεσιών
 7. Επίδομα Φιλοξενίας
 8. Ολικό (12 μηνών)
 9. Ακαθάριστος ετήσιος μισθός με επιδόματα (13 μηνών)
 10. Ετήσιες Αποκοπές πριν από Φόρο Εισοδήματος
 11. Καθαρός ετήσιος μισθός πριν από Φόρο Εισοδήματος
 12. Φόρος Εισοδήματος (Σημ.)
 13. Καθαρός ετήσιος μισθός μετά από Φόρο Εισοδήματος
 14. Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός χωρίς επιδόματα (βασικός + αύξηση + τιμάριθμος)
 15. Ολικός μηνιαίος μισθός με επιδόματα
 16. Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων-ΤΚΑ: 3.95% όσοι δικαιούνται επαγγελματική σύνταξη και δεν συμπληρώνουν 400 μήνες υπηρεσίας / 7,8% όσοι δεν δικαιούνται επαγγελματική σύνταξη
 17. Ταμείο Χηρών: 2% για όσους δεν συμπληρώνουν 400 μηνιαίες εισφορές / 3% για περιπτώσεις με * 
 18. Σχέδιο Σύνταξης / Φιλοδώρημα:  3% / 6,8% για περιπτώσεις με *
 19. Μείωση Απολαβών (με κλιμάκωση +3%)
 20. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη / ΓΕΣΥ
 21. Καθαρός Μηνιαίος Μισθός πριν από Φόρο Εισοδήματος
 22. Φόρος Εισοδήματος (Σημ.)
 23. Καθαρός Μηνιαίος Μισθός μετά από Φόρο Εισοδήματος

Σημείωση:

Η φορολογία υπολογίζεται βασει των πιο πάνω εισοδημάτων και αποκοπών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τύχον άλλα εισοδήματα ή άλλες φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις. 

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/08/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
d945fe61-41a0-4630-a063-8d08b9bf6f8c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.761474609375 34.317919744957, 31.761474609375 35.846204289522, 35.057373046875 35.846204289522, 35.057373046875 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/07/2018 to 31/12/2023
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άντρια Στυλιανού
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1490