Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μουσεία Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα Μουσεία εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
6779de15-0af3-4283-b3ef-7f61717c8b22
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.350887298584 35.181551717774, 33.351917266846 35.191372409389, 33.357067108154 35.192775268447, 33.35844039917 35.198105911946, 33.362560272217 35.199508654728, 33.361873626709 35.202594603576, 33.369770050049 35.207924602678, 33.373203277588 35.205119383601, 33.376293182373 35.209607687607, 33.380756378174 35.20708304713, 33.383846282959 35.210449216988, 33.389339447021 35.20988819837, 33.395519256592 35.206241482861, 33.407535552979 35.202875138566, 33.407192230225 35.166116804677, 33.403415679932 35.163590812652, 33.399982452393 35.165274816053, 33.397235870361 35.161906774382, 33.392772674561 35.16471348546, 33.387966156006 35.162468124346, 33.382129669189 35.163590812652, 33.377323150635 35.161626097947, 33.373546600342 35.157696526162, 33.370113372803 35.1565737565, 33.365993499756 35.157696526162, 33.361530303955 35.156012365858, 33.356037139893 35.156012365858, 33.3522605896 35.156012365858, 33.347454071045 35.152924648081, 33.346080780029 35.161345420544, 33.348140716553 35.164994151241, 33.344707489014 35.167239442616, 33.342304229736 35.170326617036, 33.342304229736 35.175097474235, 33.33646774292 35.1787455879, 33.346080780029 35.182393537845))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

60