Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μουσεία στην Κύπρο (υπό τη δικαιοδοσία του Τμήματος Αρχαιοτήτων)

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος των Μουσείων στην Κύπρο που βρίσκονται υπο τη δικαιοδοσία του Τμήματος Αρχαιοτήτων, με πληροφορίες ανά Μουσείο σχετικά με:
α) Διεύθυνση / Address
β) Τηλέφωνο/α Επικοινωνίας / Tel.
γ) Ωράριο (χειμερινό & θερινό) / Opening Hours
δ) Κόστος εισιτηρίου / Admission Fee
ε) Προσβασιμότητα / Accessibility
στ) Διαθεσιμότητα χώρου στάθμευσης / Parking Place 
ζ) Διαθεσιμότητα χώρου υγιεινής / Toilets
η) Περιγραφή / πληροφορίες μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων / Description

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
455696a5-2a49-4d78-9902-dfca692edf04
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.92627036944 34.214830353895, 31.92627036944 35.750970439449, 34.797364566475 35.750970439449, 34.797364566475 34.214830353895))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
10/09/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυσάνθη Κούννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

217