Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Ταμείο Θήρας ιδρύθηκε το 1990 με το Νόμο 158/90, αντικαθιστώντας την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, έρευνα και ορθολογική διαχείριση των θηραμάτων και των άλλων ειδών της κυπριακής πανίδας αλλά και προς εξύψωση του αθλήματος του κυνηγίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μόνιμα Απαγορευμένες Περιοχές Κυνηγίου

Σύνολο ψήφων: 0

Όρια μόνιμα απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή SHP.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
48c3540a-b873-47d1-acb4-062693c91c38
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.607666015625 34.317919744957, 31.607666015625 35.828391433924, 34.925537109375 35.828391433924, 34.925537109375 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Πέτρος Αναγιωτός
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

475