Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μόνιμες Δειγματοληπτικές Επιφάνειες Οικοτόπων - Καταφύγιο Νυχτερίδων - CYMAMMALS_AOO

Σύνολο ψήφων: 0

Περιλαμβάνει τις περιοχές που καταλαμβάνουν τα θηλαστικά στην Κύπρο.

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
1df17e87-05d5-4650-84b4-f3299777bbd4
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.893310546875 34.2816164982, 31.893310546875 35.810574579203, 34.947509765625 35.810574579203, 34.947509765625 34.2816164982))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
25/05/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Αντωνίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

83