Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Νεκροί Μοτοποδηλάτες/Μοτοσυκλετιστές/ Επιβάτες κατά Χρήση Κράνους

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στον αριθμό των νεκρών μοτοποδηλατών, μοτοσυκλετιστών και επιβατών από τροχαία δυστυχήμάτα κατά χρήση ή όχι κράνους, ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από το 2008 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
a4991cde-821d-4382-b0c9-75d76b043c2a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.799926757813 34.366960909265, 31.799926757813 35.787462390871, 35.106811523438 35.787462390871, 35.106811523438 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2008 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αστ. 2528 Μ. Σιαμπτάνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

167