Πρωτεύουσες καρτέλες

H Green Dot Κύπρου αποτελεί το πρώτο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 2003 με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ, ως οργανισμού ομπρέλα, και σήμερα μέτοχοι και μέλη του, πέραν του ΚΕΒΕ, είναι επιχειρήσεις-υπόχρεοι διαχειριστές συσκευασίας, διακινητές, υπόχρεοι πρώτων υλών και κατασκευαστές συσκευασίας. Με βάση τη Νομοθεσία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανισμός. Ιστοσελίδα

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Νησίδες Ανακύκλωσης και Σημεία Ανακύκλωσης Γυαλιού της Green-Dot

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος θέσεων νησίδων ανακύκλωσης και σημείων ανακύκλωσης γυαλιού της Green-Dot. Για κάθε θέση περιλαμβάνονται:

  • Όνομα_ελληνικά (NAME_GR)
  • Όνομα_αγγλικά (NAME_EN)
  • Κατηγορία_ελληνικά (CATEGORIES_GR)
  • Κατηγορία_αγγλικά  (CATEGORIES_EN)
  • Περιγραφή_ελληνικά (DESCRIPTION_GR)
  • Περιγραφή_αγγλικά (DESCRIPTION_EN)
  • Γεωγραφικό Πλάτος (Latitude)
  • Γεωγραφικό Μήκος (Longitude)
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/07/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/07/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό
b9e4d56b-0fee-4453-8f03-84210265731d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.964721679688 34.376028963741, 31.964721679688 35.805284430728, 34.832153320313 35.805284430728, 34.832153320313 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/07/2019
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μάριος Βραχίμης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2156