Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Νοικοκυριά κατά Οικογενειακό Πυρήνα (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με κατανομή των νοικοκυριών κατά είδος οικογενειακού πυρήνα (αντρόγυνο, ζευγάρι που συζεί, μητέρα μονογονέας, πατέρας μονογονέας). Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Α1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011
Α3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, 2011
Α4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Α6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Α7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Α8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011

Β. ΤΥΠΟΣ
Β1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2011
Β2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2011
Β3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2011
Β4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2011

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
5ac93a3a-855b-4a8f-bc07-f3accb7d7aa8
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.330678876795, 31.953735351563 35.805284430728, 34.931030273438 35.805284430728, 34.931030273438 34.330678876795))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2011
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

13