Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Νοικοκυριά κατά Τύπο (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με τον τύπο των νοικοκυριών. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

Α. ΣΥΝΟΛΟ
Α1. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α2. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΤΥΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α3. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α4. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α5. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α6. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α7. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α8. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α9. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 75 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α10. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ Ή ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α11. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ, ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ Ή ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

**Β. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ **
Β1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011
Β3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, 2011
Β4. ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β5. ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011
Β6. ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, 2011

Γ. ΑΤΟΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
Γ1. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Γ2. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΤΥΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙAΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Γ3. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟ, 2011
Γ4. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Γ5. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
24/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
24/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
5cb6c794-8820-46b3-92de-cf78cffa44d5
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.887817382813 34.403227236495, 31.887817382813 35.787462390871, 34.909057617188 35.787462390871, 34.909057617188 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2011
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

73