Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Οικότοποι 9590 (Κέδρος) και 9290 (Κυπαρίσσι)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που αφορούν στην κατανομή είδών χλωρίδας στην Κύπρο. Τα δεδομένα προέρχονται από το Τμήμα Δασών και αφορούν:

1. Οικότοπος 9590 (Κέδρος)
2. Οικότοπος 9290 (Κυπαρίσσι)

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα:

SD.SpeciesDistribution_CEDAR (0)
SD.SpeciesDistribution_CYPRESS (1)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
2bf34fd9-284e-4dca-ad3f-32e569c9f142
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.348821855701, 31.843872070313 35.769636353789, 35.095825195313 35.769636353789, 35.095825195313 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
03/11/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντίνος Παπασάββας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

237