Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ορθοφωτογραφία - Orthoimagery (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Yπηρεσία διάθεσης δεδομένων που προέρχονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφορούν ψηφιακά αρχεία έγχρωμων ορθοεικόνων από αεροφωτογραφίες λήψης 2014. Το προϊόν αυτό δεν είναι true ortho (μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις που αφορούν τη βάση των ψηλών κυρίως κτιρίων).

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα πακέτα αυτά μπορούν να ληφθούν από το directory που βρίσκεται στο "resource" Orthoimagery Directory (gml). Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
10/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
1743b25f-5008-47d4-b6f7-e60ad052077a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.394162127477, 31.909790039063 35.778549871932, 34.953002929688 35.778549871932, 34.953002929688 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
17/09/2015
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Department of Lands and Surveys
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

850