Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ορια περιοχών δικτύου Natura 2000

Σύνολο ψήφων: 0

Περιλαμβάνει τα όρια των περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Αποτελείται από τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) που θα κηρυχτούν σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
fbc6db22-3cfd-4083-a9ce-24fbe95cb868
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.739501953125 34.372345185002, 31.739501953125 35.792753726182, 35.013427734375 35.792753726182, 35.013427734375 34.372345185002))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
23/05/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Αντωνίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

962