Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ορυκτοί Πόροι (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων του Τμήματος Μεταλλείων που αφορούν τους ορυκτους πόρους και τις μεταλλευτικές μισθώσεις.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML" , προσβάσιμα στο resoure *MR_MineralResources Directory (gml)*. Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα:

MR.CommodityIronMetals_Minerals (0)
MR.CommodityPreciousMetals_Minerals(1)
MR.CommodityChemicalUse_Minerals (2)
MR.CommodityCeramic_Minerals (3)
MR.CommodityIndustrialMinerals_Minerals (4)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/11/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
649d15de-0bd4-42e4-9e45-0547ba174865
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.898803710938 34.403227236495, 31.898803710938 35.796373910504, 34.832153320313 35.796373910504, 34.832153320313 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
23/03/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Γεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

420