Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πάρκα & Κήποι Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα Πάρκα και τους Κήπους εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
29/08/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a144a81d-78e2-4601-af38-0a122c318930
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.380756378174 35.207363566615, 33.383846282959 35.21101023173, 33.390026092529 35.210168708164, 33.394832611084 35.206241482861, 33.399295806885 35.206522005253, 33.399639129639 35.203716737722, 33.405818939209 35.203716737722, 33.406505584717 35.164994151241, 33.403415679932 35.162748797875, 33.399982452393 35.164994151241, 33.397235870361 35.161345420544, 33.392772674561 35.163590812652, 33.387279510498 35.161906774382, 33.381099700928 35.162748797875, 33.375949859619 35.161064742172, 33.370456695557 35.157977216157, 33.364963531494 35.156293061663, 33.35844039917 35.155450971342, 33.353290557861 35.155450971342, 33.347110748291 35.151521101262, 33.345737457275 35.157696526162, 33.345050811768 35.161064742172, 33.348484039307 35.16471348546, 33.344020843506 35.168362065057, 33.340244293213 35.171168553355, 33.34264755249 35.174255578601, 33.337154388428 35.177342486634, 33.34264755249 35.181271109147, 33.349514007568 35.181271109147, 33.352947235107 35.191091834671, 33.358097076416 35.191372409389, 33.360157012939 35.198667011966, 33.360500335693 35.202033530688, 33.367366790771 35.203716737722, 33.370456695557 35.207924602678, 33.37423324585 35.203716737722, 33.375949859619 35.208766149504))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

241