Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία του κράτους για εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής. Αποστολή του Τμήματος είναι η συνεπής εφαρμογή των νομοθεσιών διασφαλίζοντας τη δίκαιη φορολόγηση.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πίνακας Αξιών πληθωρισμού απο το 1980

Σύνολο ψήφων: 0

Πίνακας αξιών πληθωρισμού απο το 1980 και εντεύθεν με βάση το έτος 1986 (100=1986).

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/03/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
886bdb67-204c-4595-99b8-f3e7a710f6e7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.041625976563 34.475712744361, 32.041625976563 35.733972291267, 34.821166992188 35.733972291267, 34.821166992188 34.475712744361))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1979 to 30/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αρχιφοροθέτης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

3516