Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πίνακας εγκεκριμένων Τελών παροχής πληροφοριών Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Πίνακας εγκεκριμένων Τελών (Τιμοκατάλογος) παροχής πληροφοριών Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από 01/01/2015. Οι τιμές παρέχονται σε ευρώ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
03/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
aeea4b88-74bf-44fc-8bbb-f5fca8b8346f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.746826143935 34.39104576946, 31.746826143935 35.793310688352, 34.976806612685 35.793310688352, 34.976806612685 34.39104576946))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

185