Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πίνακας Επιδόματος Συντήρησης Εξωτερικού

Σύνολο ψήφων: 0

Ημερήσιο επίδομα συντήρησης εξωτερικού, ανά χώρα όπως αυτό δημοσιεύεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Στον πίνακα περιλαμβάνονται:

α. Χώρα (Country)
β. Πόλη (Town)
γ. Έναρξη Περιόδου Ισχύος (Date_From)
δ. Λήξη Περιόδου Ισχύος (Date_To)
ε. Ημερήσιο Ποσό (Amount)
στ. Νόμισμα Επιδόματος (Currency)
ζ. Κωδικός Νομίσματος (Currency_Code)

Σημείωση: στα ποσά του επιδόματος θα πρέπει να εφαρμόζεται η μείωση κατά 10%, η οποία τέθηκε σε ισχύ με την Εγκύκλιο Επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με αριθμό φακέλου 13.12.004.001, ημερομηνίας 10.01.2023.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
01/03/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/07/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
3f56de4b-0b32-4c99-aca4-03c132571e01
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.42135450823, 31.909790039063 35.796373910504, 34.865112304688 35.796373910504, 34.865112304688 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/03/2019 to 29/02/2024
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Παύλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

5346