Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Παραγωγή και Αξία Κυπριακής Υδατοκαλλιέργειας (Επιτραπέζιο Μέγεθος)

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην παραγωγή και αξία της κυπριακής υδατοκαλλιέργειας (επιτραπέζιο μέγεθος), ανά είδος. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2005 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
012df0f9-12fb-4f1d-ad6e-5063ff40083f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.915283203125 34.263458991723, 31.915283203125 35.792753726182, 34.947509765625 35.792753726182, 34.947509765625 34.263458991723))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2004 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Σοφοκλέους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

43