Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Παραγωγή και Διαχείρηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων - Χρονοσειρά

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή και διαχείρηση αστικών στερεών αποβλήτων στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοσο από το 1996 και εντεύθεν. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν επιμέρους χρονοσειρές όπως: (α) Συνολικά παραχθέντα απόβλητα (β) Κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων (γ) Συνολικά απόβλητα που έτυχαν διαχείρισης περιλ. της επίχωσης (δ) Ποσότητα αποβλήτων που διαχωρίστηκε για ανακύκλωση (κατά είδος απόβλητου) (ε) Ποσότητα υπολειμμάτων από χωριστή συλλογή αποβλήτων (στ) Ποσότητα βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων από διαλογή (ζ) Ποσότητα που κατέληξε σε χώρους απόρριψης

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/04/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
01/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
6046a982-7bfb-4fd4-9592-1ce267c9ad3a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.959228515625 34.35420729696, 31.959228515625 35.792753726182, 34.859619140625 35.792753726182, 34.859619140625 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1996 to 31/12/2020
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαριλένα Κυθραιώτου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

160